Užívateľské miesto Site a ConSite sú dve aplikácie, ktoré Vám umožnia sledovať Hitachi stavebné stroje na diaľku. Spoločne poskytujú informácie, ktoré pomahajú maximalizovať efektivitu, minimalizujú prestoje a zlepšujú celkovú výkonnosť Vášho Hitachi strojového parku.