Servis

Servisné oddelenie zabezpečuje potrebnú prevádzkovú schopnosť stroja počas celej doby jeho životnosti. Naši pracovníci sa starajú o pravidelnú údržbu, preventívne kontroly, nastavovanie a opravy strojov s cieľom zaistiť maximálnu pripravenosť strojov na splnenie pracovných úloh.

Kvalitné technické zázemie pracovníkov nášho servisného oddelenia je na Slovensku bezkonkurenčne. Obrovská databáza špeciálnej technickej literatúry, diagnostické počítačové systémy so zárukou toho, že stroje servisu spoločnosti HITACHI a GLOBRAM budú schopné vždy kvalitne pracovať.

Firma Stavebné stroje Slovakia vykonáva servisne opravy do 24 hodín od nahlásenia. Odstránenie závady najpozdejšie do 3 dní. Servisné opravy sú vykonávané zo servisných stredísk v Bratislave a v Lučenci.

Svojim zákazníkom dôrazne odporúčame používanie originálnych náhradných dielov. Neoriginálne diely sa opotrebúvajú skôr a spôsobujú neplánované odstávky strojov. Takéto problémy sa Vám môžu vyskytnúť pri neoriginálnych náhradných dieloch a nesprávnych pravidelných údržbách. Ako príklad uvedieme zlé filtračné vložky (nahradzované inými výrobcami) môžu spôsobiť poškodenie púzdier, hriadeľov, ozubených kolies či lamiel a práve tieto diely sú pre činnosť stroja veľmi dôležité.

Kam zavolať, keď potrebujem pomoc?

Vedúci servisu a ND
Ing. Marek Majer
+421 918 935 254
+421 474 322 498

Servisný technik
Ivan Malček
Tomáš Sabó
Paľo Beľo